Black Boy Inn Newyddion
 • Black Boy Inn

  Peidiwch â defnyddio asiant ar-lein i gefnogi busnes lleol a chael mwy o hyblygrwydd a phrisio gwell. Mae’r asiantau teithio ar-lein yn cymryd comisiwn sylweddol o bob archeb a wneir. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn lleol ac nid ydynt yn gwneud dim i gefnogi ein ffordd...

  read more

  Hanes Balch Mae pethau sy’n ein hatgoffa o’n hanes balch i’w gweld ledled Cymru; adfeilion cestyll a ddefnyddiwyd i ymladd rhyfeloedd a gwarchod ein tir, y ceudyllau cloddio llechi a oedd yn enaid ein trefi, a’r Wyddfa fawreddog sy’n dal yn agos at galon y Cymry. Mae bod yn...

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  TREF LLAWN CYFRINACHAU Mae tref Caernarfon yn gaer hynafol llawn cyfrinachau a strydoedd cefn cudd sy’n cynnwys siopau trugareddau a chaffis a bwytai, i gyd wedi’u hamgylchynu gan waliau cerrig canoloesol aruthrol. Ond er bod y castell yn cael y rhan fwyaf o sylw gan dwristiaid ac ymwelwyr, mae...

  read more

  2019 – Blwyddyn Darganfod

  Posted on 7 Jan 2019

  Eleni… Dewch i Ddarganfod Gogledd Cymru! Yn dilyn y Flwyddyn Antur, y Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr – Blwyddyn Darganfod yw hi eleni! Am thema berffaith, gan fod cymaint i’w archwilio yng ngogledd Cymru! Mae’r amrywiaeth helaeth o leoliadau ac atyniadau yn ei gwneud yn baradwys i anturwyr!...

  read more

  CHRISTMAS IN CAERNARFON 2018

  Posted on 11 Dec 2018

  Christmas is Coming to the Black Boy Inn! The magical ancient castle town of Caernarfon comes to life with christmas magic in the winter time of year. If you’re visiting the area or even a local you’ll be wanting to know about all the festive goings on in town....

  read more

  Tafarn y Black Boy

  Posted on 28 Nov 2018

  Ewch i lawr Stryd Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon ac mae perl o dafarn yn dod i’r golwg. Dyma Dafarn y Black Boy, tafarn hynafol sy’n dyddio o 1552, a rhywle y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano. Mae Tafarn y Black Boy ym Mwrdeistref Ganoloesol Caernarfon,...

  read more

  Mae Tafarn y Black Boy yn Falch o Gyhoeddi ein bod ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwytai Cymru 2018. Bydd y seremoni tei du yn cael ei chynnal ddydd Llun 26 Tachwedd yng ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd, lle bydd goreuon y diwydiant bwytai yn dod ynghyd i...

  read more

  Yr AA yn rhoi Dyfarniad Safon Aur i Dafarn y Black Boy, yn ogystal â Dyfarniadau Ychwanegol am Frecwast a Swper Rhagorol. Rydyn ni’n hynod o falch fod yr AA wedi cyflwyno sawl dyfarniad i ni i gydnabod safon uchel ein llety a’n bwyd. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r AA am yr...

  read more

  Canrifoedd o Ddibynnu ar y Môr I ddathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru rydyn ni wedi llunio erthygl am hanes morol Caernarfon. Nid yw’n gyfrinach bod Caernarfon yn amddiffyn ceg Culfor Menai rhag dyfroedd agored Môr Iwerddon. Cafodd tref Caernarfon ei lleoli wrth geg yr afon er mwyn amddiffyn y...

  read more