Black Boy Inn Newyddion
 • Black Boy Inn

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Welsh Estuaries of Legend

  Posted on 2 Nov 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Mae rhoi i elusen yn rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo yn ei wneud yma yn y bachgen du, Caernarfon. Mae’n ffordd wych o roi yn ôl i’n cymuned leol, ac mae’n effeithio’n sylweddol ar fywydau’r bobl sy’n elwa o’r digwyddiadau elusennol anhygoel hyn, ac o’r arian sy’n cael ei...

  read more

  Mark Jones Head Chef

  Posted on 13 Aug 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Y golygfeydd gorau o Ogledd Cymru Y prif tyniad i Ogledd Cymru yw’r golygfeydd ysblennydd a’r golygfeydd godidog, felly gyda hynny mewn golwg, rydym wedi llunio ddeg o’n hoff safbwyntiau lleol. Rydym yn argymell yn drylwyr eich bod chi’n taro’r mannau hyn ac yn manteisio i’r eithaf ar yr...

  read more

  Pan gyrhaeddodd llawer o atyniadau a gweithgareddau antur newydd mae wedi tirluniau amgylcheddau naturiol yr ardal, gyda ‘Lonely Planet’ yn dyfarnu’r rhanbarth y ‘4ydd gorau yn y byd i gyd’! Dyma rai o’r llefydd gorau i ymweld tra ar eich taith. ‘Byd Zip’ I ryw syndod, mae Gogledd Cymru...

  read more

  Rhiwle i Aros Caernarfon

  Posted on 19 May 2017

  Y mae Tafarn y bachgen du wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers ddechrau’r 16eg ganrif. Ers hynny, rydym wedi ceisio i gynnal awyrgylch traddodiadol y dafarn, ac eto gyda’r holl pethau moethus y byddech yn ei ddisgwyl o le aros modern i ddarparu profiad unigryw ar gyfer ein gwesteion....

  read more