Black Boy Inn Newyddion
 • Black Boy Inn

  2019 – The Year of Discovery

  Posted on 7 Jan 2019

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  CHRISTMAS IN CAERNARFON 2018

  Posted on 11 Dec 2018

  Christmas is Coming to the Black Boy Inn! The magical ancient castle town of Caernarfon comes to life with christmas magic in the winter time of year. If you’re visiting the area or even a local you’ll be wanting to know about all the festive goings on in town....

  read more

  Tafarn y Black Boy

  Posted on 28 Nov 2018

  Ewch i lawr Stryd Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon ac mae perl o dafarn yn dod i’r golwg. Dyma Dafarn y Black Boy, tafarn hynafol sy’n dyddio o 1552, a rhywle y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano. Mae Tafarn y Black Boy ym Mwrdeistref Ganoloesol Caernarfon,...

  read more

  Mae Tafarn y Black Boy yn Falch o Gyhoeddi ein bod ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwytai Cymru 2018. Bydd y seremoni tei du yn cael ei chynnal ddydd Llun 26 Tachwedd yng ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd, lle bydd goreuon y diwydiant bwytai yn dod ynghyd i...

  read more

  Yr AA yn rhoi Dyfarniad Safon Aur i Dafarn y Black Boy, yn ogystal â Dyfarniadau Ychwanegol am Frecwast a Swper Rhagorol. Rydyn ni’n hynod o falch fod yr AA wedi cyflwyno sawl dyfarniad i ni i gydnabod safon uchel ein llety a’n bwyd. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r AA am yr...

  read more

  Canrifoedd o Ddibynnu ar y Môr I ddathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru rydyn ni wedi llunio erthygl am hanes morol Caernarfon. Nid yw’n gyfrinach bod Caernarfon yn amddiffyn ceg Culfor Menai rhag dyfroedd agored Môr Iwerddon. Cafodd tref Caernarfon ei lleoli wrth geg yr afon er mwyn amddiffyn y...

  read more

  Caernarfon – Hanes Brwydro

  Posted on 17 Sep 2018

  Doedd Caernarfon ddim wastad yn dref heddychlon fel heddiw! Dyma dref farchnad fywiog ar lan y môr ag iddi hanes rhyfeddol mewn brics hynafol a doc a choedwig anhygoel heb anghofio gwestai Eryri. Rhaid cofio bod y setliad hynafol hwn yn gaer a adeiladwyd yn unswydd i amddiffyn yn...

  read more

  Ymunwch â’r hwyl a’r cyffro fis Medi yma yng Ngŵyl Eryri 2018! Yn fyw o Barc Gwydir yn Llanrwst yng nghwmni talentau gwych, mae Gŵyl Eryri 2018 yn ddigwyddiad na ddylech ei golli! Nid yw’n ddigwyddiad i drigolion Llanrwst a Gogledd Cymru yn unig. Lle bynnag rydych chi’n byw,...

  read more

  “Ydych chi’n cofio Haf 2018″ Mae tymor yr haf ar ei anterth erbyn hyn – ac y mae wedi bod yn haf i’w gofio! Dyma’r cyfnod o dywydd poeth hiraf ers 1976, a does dim i awgrymu ei fod ar fin dod i ben. Felly, rydyn ni wedi penderfynu...

  read more

  Mae’r haf yng Ngogledd Cymru yn poethi yng ngwir ystyr y gair, a bydd digon o sêr mawr o bob maes i’w gweld yn yr ardal yr haf hwn.   Dyma ein rhestr o ddigwyddiadau mae’n rhaid i chi ymweld â nhw yng Ngogledd Cymru. Mae’r gantores ryngwladol Paloma...

  read more