Black Boy Inn Newyddion
 • Black Boy Inn

  Table Bookings

  Posted on 16 Apr 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Yr Wyddfa

  Posted on 23 Mar 2017

  Dyma fynydd uchaf Cymru. Ystyr yr enw yw claddfa neu feddrod – a hwnnw, yn ôl traddodiad, i gladdu Rhita Gawr. Mae’r enw Saesneg Snowdon neu Snowden hefyd yn hen iawn ac yn dyddio’n ôl i ddyddiau ymwelwyr llychlynaidd a’r arfordir ac yn ein hatgoffa y byddai gorchudd o...

  read more

  Myrddin

  Posted on 9 Mar 2017

  Mae ein gwesty Yn cofleidio y Flwyddyn Chwedlau ymgyrch eleni, a rhan o gynllun yn dysgu popeth am y chwedlau llên gwerin Cymreig. Mae un chwedl yn arbennig yn cynnwys dewin y mae ei enw yn adnabyddus ymysg llawer, hyd yn oed heddiw. Mae llawer ohonom wedi clywed am...

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Ffeithiau Diddorol Am Gymru

  Posted on 22 Feb 2017

  Fel yr ydym wedi crybwyll o’r blaen, eleni rydym wedi nodi yn flwyddyn Chwedlau yng Nghymru. Nid yw ein dafarn yn unig yn adnabyddus am ei dafarn draddodiadol clyd a llety unigryw ger Zip World ac Eryri, mae’n adnabod hefyd am fod y Bwyty/Tafarn mwyaf cymreig yn y byd....

  read more

  Dydd Gŵyl Dewi

  Posted on 1 Feb 2017

  Dewi Sant yw nawddsant Cymru ac yr ydym yn dathlu ei fywyd ar Fawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi – bob blwyddyn. Er nad oes neb yn gwbl siŵr o flwyddyn geni Dewi Sant, bu’n byw yn y 6ed Ganrif, ac mae rhai pobl yn honni iddo fyw nes...

  read more

  Diwrnod Santes Dwynwen

  Posted on 25 Jan 2017

  Yng Nghymru rydym yn dathlu Gŵyl Santes Dwynwen mewn ffyrdd tebyg i ddydd San Ffolant, gyda chariadon yn cyfnewid anrhegion ac yn mwynhau swperi rhamantus. Mae Dydd Santes Dwynwen yn disgyn ar 25fed o ionawr bob blwyddyn.   Dwynwen yw nawddsant cyfeillgarwch a chariad Cymru. Yn sant o’r 5ed...

  read more

  Prydau Traddodiadol Cymreig

  Posted on 18 Jan 2017

  Fel un o’r gwestai hynaf yn Eryri, rydym yn falch iawn o’n treftadaeth Gymreig. Nid yn unig yw Cymru yn le prydferth i fyw a ymweld, mae hefyd wedi bod yn gartref I rhai prydau traddodiadol blasus. Dyma bum pryd sydd wedi sefyll prawf amser ac yn dal i...

  read more

  Sorry, this entry is only available in English

  read more