Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Tiny Rebel Tap Takeover

Posted on 5 Oct 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

Electric outage

Posted on 26 Sep 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

Sorry, this entry is only available in English

read more

Y mae holl gestyll bresennol i orllewin Caer wedi bod dan fygythiad gan rebeliaid Cymru. Galwodd hyn am y brosiect adeiladu fwyaf uchelgeisiol yr Oesoedd Canol; adeiladwyd pob castell defnyddiol ac, ymhle nad oedd hynny’n bosibl, adeiladwyd gestyll newydd, modern. Ffurfiwyd yr rhain gastelli enwog Edwards, y’i gelwyd yn...

read more

Mae ‘Rib Ride’ yn cynnig cyfle i fwynhau gweithgaredd llawn adrenalin ar daith hardd o amgylch arfordir hyfryd Gogledd Cymru. Mae ‘Rib Ride’ o Gaernarfon neu Borthaethwy yn caniatáu cyfle i gychwyn ar daith un awr o amgylch rhai o’r mannau mwyaf golygfaol a hanesyddol yng Ngogledd Cymru, i...

read more

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr am y ‘Bwyty / Tafarn fwyaf Cymraeg yn y Byd! Trefnwyd y gystadleuaeth gan Arloesi Gwynedd Wledig ac oedd yn rhoi cyfle i ddathlu busnesau sy’n elwa ar ddefnyddio’r iaith Gymraeg o fewn ei busnes eisoes, ac...

read more

Sorry, this entry is only available in English

read more

Sorry, this entry is only available in English

read more

Bob dydd rydym yn deffro yn ddiolchgar am ein lleoliad gwych yng nghanol Caernarfon. Mae’n bleser llwyr i groesawu llawer o westeion sy’n dod atom ar gyfer y ddau llety a profiadau bwyty. Er ein bod yn paratoi’n dda ar gyfer ymwelwyr tu fewn i Dafarn y Bachgen Ddu,...

read more

Sorry, this entry is only available in English

read more