Gwasanaethau Black Boy Inn Caernarfon

Gwasanaethau

Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn gweithio’n galed i gynnig gwasanaeth personol. O’r funud y cyrhaeddwch ein gwesty cyfeillgar, mae’r staff bob amser wrth law i’ch helpu ac i rannu eu gwybodaeth leol.

MANYLION

• brecwast llawn

• parcio am ddim

• desg dderbynfa

• ystafelloedd gwely

• bwyta

• yfed

• storfa ar gyfer bagiau

• gwasanaeth golchi

a glanhau

cysylltu

Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai o’n gwesteion am anfon ambell i e-bost neu syrffio’r we, a dyna pam y cynigiwn fynediad di-wifr a di-dâl i’r Rhyngrwyd yn ein mannau cyhoeddus i gyd ac ym mhob ystafell wely.

MANYLION

• mynediad di-wifr, di-dâl a chyflym i’r Rhyngrwyd

• gwasanaeth ffacs /

llungopïo di-dâl

• tîm amlieithog

• cyfrifiadur i westeion

• lolfa i westeion

gyda’n gilydd

Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn croesawu teuluoedd yn gynnes iawn. Gallwch fod yn sicr y byddwn yn gofalu am yr hen a’r ifanc fel ei gilydd.

MANYLION

• cotiau ar gael drwy

wneud cais

• bwydlen i blant

• maes chwarae cyhoeddus i blant bach

• cadeiriau uchel

• cyfleusterau newid babi

adfywio

Yn ystod eich arhosiad yn Nhafarn y Bachgen Du, pam na ewch am dro i weld ein Castell godidog, neu weld Doc Fictoria ar ei newydd wedd? Dim ond rhai milltiroedd ymhellach yn y car yw’r Wyddfa ac Ynys Môn.

MANYLION

• atyniadau

• ardal leol

• cerdded Caernarfon

• cyfrannu