Dilyn ni

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Dilyn ni

Yn Nhafarn y Black Boy, rydym yn gwerthfawrogi’r gymuned ac yn cydnabod y rôl bwysig y mae tai tafarn yn ei chwarae mewn bywyd gwledig. Rydym wedi penderfynu lansio ein cymuned ar-lein felly mae croeso ichi ddod yn un o’n ffrindiau ar:

Facebook Facebook

Twitter Twitter