Ein lleoliad - Black Boy Inn

Ein lleoliad

Mae’n hawdd iawn cyrraedd Tafarn y Black Boy mewn cerbyd ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. I lwytho cyfarwyddiadau oddi ar y we ynghyd â map o leoliad y dafarn fel ffeil PDF, cliciwch y ddolen ganlynol:  Cyrraedd Yma – Tafarn y Black Boy (.pdf 836kB).

gyda char

O Lundain gadewch 5 awr ar gyfer eich taith. Ewch oddi ar yr M6(C20) ar yr M56.

Dilynwch arwyddion am Ogledd Cymru / Queensferry  ar yr A55. Ewch oddi ar yr A55(C9) a mynd ar yr A487, gan ddilyn arwyddion i Gaernarfon.

Lleolir y Black Boy Inn o fewn muriau canoloesol y dref, rhwng Castell Caernarfon a Doc Fictoria.

ar y trên

Taith 15 munud yn unig o brif orsaf reilffordd Bangor – gyda rheng dacsis a gwasanaeth bysiau i Gaernarfon ar gael o flaen yr orsaf.

Gwasanaethir gorsaf Bangor gan drenau o Gaer, Crewe, Manceinion, Llundain Euston, Caerdydd a Chaergybi.

Taith o 3 awr yn unig yw hi o Lundain Euston (Trenau Virgin).

hedfan

Dim ond 24 milltir i ffwrdd ar hyd yr A55 y mae Maes Awyr Môn ac mae’n darparu cysylltiad dyddiol â Chaerdydd ar ddiwrnodau gwaith.

Mae Maes Awyr Caernarfon, sydd yn agored i awyrennau preifat, yn llai na 6 milltir i ffwrdd.

Dim ond 90 milltir i ffwrdd ar hyd yr M56, yr A55 a’r A487 y mae maes awyr John Lennon Lerpwl.

Mae Maes Awyr Manceinion 98 milltir i ffwrdd ar hyd yr M56, yr A55 a’r A487.

dros y môr

Gellir cyrraedd Tafarn y Black Boy yn rhwydd o Iwerddon drwy borthladd Caergybi a rhwydwaith ffyrdd rhagorol.

Cymerwch yr A55 gan adael ar C9 (yr allanfa gyntaf ar ôl croesi Pont Britannia) i ymuno â’r A487 ac yna dilyn yr arwyddion i Gaernarfon am 7 milltir.

Teithwyr troed: gellir teithio yn eich blaen o Gaergybi i Fangor ar y trên, sy’n cymryd 30 munud, ac yna o Fangor i Gaernarfon ar y bws, sy’n cymryd 20 munud.