Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Enter this Offer Code BB2017 to receive a discount when booking

Bwyty

Amseroedd Brecwast 07:30-09:30, Dydd Sul – 8yb-10yb gwasanaethu yn y tŷ Hyfforddwr ar gyfer trigolion Y Black Boy. Mi fydd brecwast ar gyfer trigolion Ty Dre yn wahanol, am nad oes brecwast wedi ei chynnwys yn y pris, mae’n system o gerdded I fewn i fwyty 4/6 sydd yn rhedeg yr un amserlen.

Amseroedd bwyta yn y dafarn

Sul i Dydd Iau: Hanner dydd tan 09:00yh

Gwener a Sadwrn. Hanner dydd tan 09:30yh

Mi rydym ond yn derbyn archebiad am fyrddau hyd at 6:30yh. Mi fydd pob cais ar ôl 6.30yh yn gorfod cael ei sichrahau wrth i’r person fod yn bresennol i cael eich rhoi ar rhestr I ddisgwl am fwrdd os nad oes un yn rhydd. Mae’r system hon yn angenrheidiol i sicrhau tegwch i bob un o’n cwsmeriaid, a gall fod yn agored i newid. Mae’r system archebu yn un draddodiadol a mi fydd y rhestr yn cael ei chreu. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwerthfawrogi’r rhesymau am y rheol hon fel yr amlinellir uchod. Os oes gennych chi fwrdd wedi archebu gyda ni yn yr ystafell fwyta, sicrhewch eich bod yn gwneud eich hun o sylw feistr y bwyty, fel arall ni allwn sichrhau bwrdd ar eich cyfer chi. Mae gennym bolisi o ryddhau byrddau wedi’w archebu i hailwerthu os tydi’r archebwr heb droi I fyny ar ôl 10 munud.