Bwyty
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Bwyty

  Amseroedd Brecwast 07:30-09:30, Dydd Sul – 8yb-10yb gwasanaethu yn y tŷ Hyfforddwr ar gyfer trigolion Y Black Boy. Mi fydd brecwast ar gyfer trigolion Ty Dre yn wahanol, am nad oes brecwast wedi ei chynnwys yn y pris, mae’n system o gerdded I fewn i fwyty 4/6 sydd yn rhedeg yr un amserlen.

  Amseroedd bwyta yn y dafarn

  Sul i Dydd Iau: Hanner dydd tan 09:00yh

  Gwener a Sadwrn. Hanner dydd tan 09:30yh

  Mi rydym ond yn derbyn archebiad am fyrddau hyd at 6:30yh. Mi fydd pob cais ar ôl 6.30yh yn gorfod cael ei sichrahau wrth i’r person fod yn bresennol i cael eich rhoi ar rhestr I ddisgwl am fwrdd os nad oes un yn rhydd. Mae’r system hon yn angenrheidiol i sicrhau tegwch i bob un o’n cwsmeriaid, a gall fod yn agored i newid. Mae’r system archebu yn un draddodiadol a mi fydd y rhestr yn cael ei chreu. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gwerthfawrogi’r rhesymau am y rheol hon fel yr amlinellir uchod. Os oes gennych chi fwrdd wedi archebu gyda ni yn yr ystafell fwyta, sicrhewch eich bod yn gwneud eich hun o sylw feistr y bwyty, fel arall ni allwn sichrhau bwrdd ar eich cyfer chi. Mae gennym bolisi o ryddhau byrddau wedi’w archebu i hailwerthu os tydi’r archebwr heb droi I fyny ar ôl 10 munud.