Cwestiynau a Ofynnir yn Aml | Black Boy Inn

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Amser gwirio fewn 3yh.
Amser atalfa allan 11yb.
Gallwn storio bagiau os oes angen.
Nid ydym yn derbyn anifeiliaid o gwbl yn Nhafarn y Black Boy.
Os oes gennych car, mae lleodd parcio wedi’w archebu ar gyfer westeion.
Nid ydym yn gallu cadw lle penodol ar gyfer parcio.
Nid oes gennym lifft yn yr adeiladau oherwydd eu oedran.
..