Craft Bar - Black Boy Inn Caernarfon

Craft Bar

Yn Nhafarn y Black Boy, rydym yn ymfalchïo yn ein bariau cwrw go iawn traddodiadol, gyda’u distiau derw trymion, isel a’u waliau cerrig trwchus, gan ddenu ymwelwyr i flasu dewis o gwrw Cymreig wedi’i fragu’n lleol neu lager o’r cyfandir, a chynnig dewis da o winoedd hefyd at ddant yr yfwr craff.

Yn 2009 a 2010, cyflwynwyd gwobr nodedig y Cask Marque i ni am safon ein cwrw. Gallwch hefyd weld Tafarn y Black Boy yn rhifyn 2011 CAMRA o’r Good Beer Guide blynyddol, sy’n rhestru rhai o’r llefydd gorau i fwynhau cwrw go iawn yn y Deyrnas Unedig.

Mae Tafarn y Black Boy yn hoff freuddwyd yn pob un sy’n hoff o gwrw. Mae ein 20 tap yn cynnwys casgeni a chwrw keg gan rai o fragdai annibynnol mwyaf blaengar yn y byd a’r amrywiaeth yn newid yn gyson, felly yn disgwyliwch gweld rhywbeth gwahanol bob tro y byddwch yn ymweld.

Dyma rhai o’n hoff fragdai: Magic Rock, Beavertown, Brooklyn, Cantillon, Darkstar, Tiny Rebel, Brodies, Flying Dog, Buxton, Marble, Camden Town, Thornbridge, Red Willow, Pressure Drop, Redemption, Mikkeller, The Kernel a llawer fwy!