Black Boy Inn Christmas Bookings
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Christmas 2018 Book Now

  Archebwch nawr ar gyfer y Nadolig 2018 I sichrhau lle yn y bwyty. Boed yn grwp o ffrindiau yn cael

  gweld eu gilydd unwaith eto, neu ddathliad, beth am ychwanegu ychydig o steil at yr achlysur gyda

  phryd o fwyd yn Nhafarn y Black Boy? Mwynhewch pedwar cwrs blasus o’r bwydlen Nadolig. Os

  petai chi eisiau archebu bwrdd, dyma ein bwydlyn a allwch lawrlwytho – Christmas Menu

   

  Mae croeso i chi gysylltu â ni am fanylion pellach neu os ydych am i wneud dim ond holi am Argaeledd.

  Rydym yn gweithredu polisi sydd ddim yn derbyn unrhyw fath o adloniant yn y bwyty neu un o’r

  ystafelloedd . Mae hyn yn cynnwys disgo a bandiau byw. Rydym yn gweithredu hyn mewn perthynas

  â’n cymydogion lleol ac ein drigolion.