Newyddion Archives | Black Boy Inn
 • Black Boy Inn

  Danteithion Cymreig

  Posted on 30 Apr 2019

  Beth mae Cymru yn ei olygu i chi? Miloedd o flynyddoedd o hanes a diwylliant? Yr iaith hynafol sydd wedi addasu gyda’i phobl i fod yn symbol o etifeddiaeth, diwylliant ac angerdd? Y bryniau a’r pantiau, a’r golygfeydd godidog o’r môr? Neu, yn syml… y bwyd? Doedd bod yn...

  read more

  Pethau i’w gwneud yn ystod gwyliau’r Pasg yng Nghaernarfon

  Posted on 2 Apr 2019

  Beth am ymweld â Chaernarfon dros y Pasg? Mae digon o leoedd a digwyddiadau yma i chi! Os mai hanes sy’n mynd â’ch bryd, Castell Caernarfon ydy’r lle i chi. Mae’r castell hwn, sy’n Safle Treftadaeth y Byd o’r 11eg ganrif, ymysg y mwyaf trawiadol yng Nghymru. Ar Ddiwrnod...

  read more

  Archebwch eich arhosiad gyda ni’n uniongyrchol, trwy ein gwefan

  Posted on 12 Mar 2019

  Peidiwch â defnyddio asiant ar-lein i gefnogi busnes lleol a chael mwy o hyblygrwydd a phrisio gwell. Mae’r asiantau teithio ar-lein yn cymryd comisiwn sylweddol o bob archeb a wneir. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn lleol ac nid ydynt yn gwneud dim i gefnogi ein ffordd...

  read more

  5 Rheswm i Ddathlu eich Cymreictod

  Posted on 1 Mar 2019

  Hanes Balch Mae pethau sy’n ein hatgoffa o’n hanes balch i’w gweld ledled Cymru; adfeilion cestyll a ddefnyddiwyd i ymladd rhyfeloedd a gwarchod ein tir, y ceudyllau cloddio llechi a oedd yn enaid ein trefi, a’r Wyddfa fawreddog sy’n dal yn agos at galon y Cymry. Mae bod yn...

  read more

  SPECIAL OFFER: 3 Nights for the Price of 2

  Posted on 8 Feb 2019

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Dewch i Ddarganfod Cyfrinachau Caernarfon – 6 Lleoliad Llai Adnabyddus

  Posted on 6 Feb 2019

  TREF LLAWN CYFRINACHAU Mae tref Caernarfon yn gaer hynafol llawn cyfrinachau a strydoedd cefn cudd sy’n cynnwys siopau trugareddau a chaffis a bwytai, i gyd wedi’u hamgylchynu gan waliau cerrig canoloesol aruthrol. Ond er bod y castell yn cael y rhan fwyaf o sylw gan dwristiaid ac ymwelwyr, mae...

  read more

  2019 – Blwyddyn Darganfod

  Posted on 7 Jan 2019

  Eleni… Dewch i Ddarganfod Gogledd Cymru! Yn dilyn y Flwyddyn Antur, y Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr – Blwyddyn Darganfod yw hi eleni! Am thema berffaith, gan fod cymaint i’w archwilio yng ngogledd Cymru! Mae’r amrywiaeth helaeth o leoliadau ac atyniadau yn ei gwneud yn baradwys i anturwyr!...

  read more

  CHRISTMAS IN CAERNARFON 2018

  Posted on 11 Dec 2018

  Christmas is Coming to the Black Boy Inn! The magical ancient castle town of Caernarfon comes to life with christmas magic in the winter time of year. If you’re visiting the area or even a local you’ll be wanting to know about all the festive goings on in town....

  read more

  Tafarn y Black Boy

  Posted on 28 Nov 2018

  Ewch i lawr Stryd Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon ac mae perl o dafarn yn dod i’r golwg. Dyma Dafarn y Black Boy, tafarn hynafol sy’n dyddio o 1552, a rhywle y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano. Mae Tafarn y Black Boy ym Mwrdeistref Ganoloesol Caernarfon,...

  read more

  Tafarn y Black Boy ar Restr Fer Gwobrau Bwytai Cymru 2018

  Posted on 2 Nov 2018

  Mae Tafarn y Black Boy yn Falch o Gyhoeddi ein bod ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwytai Cymru 2018. Bydd y seremoni tei du yn cael ei chynnal ddydd Llun 26 Tachwedd yng ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd, lle bydd goreuon y diwydiant bwytai yn dod ynghyd i...

  read more