Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Tiny Rebel Tap Takeover

Posted on 5 Oct 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

What to do when it rains in North Wales?

Posted on 20 Sep 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

The ‘Iron Ring’ of Welsh Castles – Cymraeg

Posted on 31 Aug 2016

Y mae holl gestyll bresennol i orllewin Caer wedi bod dan fygythiad gan rebeliaid Cymru. Galwodd hyn am y brosiect adeiladu fwyaf uchelgeisiol yr Oesoedd Canol; adeiladwyd pob castell defnyddiol ac, ymhle nad oedd hynny’n bosibl, adeiladwyd gestyll newydd, modern. Ffurfiwyd yr rhain gastelli enwog Edwards, y’i gelwyd yn...

read more

Rib Ride Caernarfon, Menai Bridge, Anglesey – North Wales Coast

Posted on 4 Aug 2016

Mae ‘Rib Ride’ yn cynnig cyfle i fwynhau gweithgaredd llawn adrenalin ar daith hardd o amgylch arfordir hyfryd Gogledd Cymru. Mae ‘Rib Ride’ o Gaernarfon neu Borthaethwy yn caniatáu cyfle i gychwyn ar daith un awr o amgylch rhai o’r mannau mwyaf golygfaol a hanesyddol yng Ngogledd Cymru, i...

read more

Tafarn/ Bwyty Fwyaf Cymraeg Yn Y Byd

Posted on 13 Jul 2016

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr am y ‘Bwyty / Tafarn fwyaf Cymraeg yn y Byd! Trefnwyd y gystadleuaeth gan Arloesi Gwynedd Wledig ac oedd yn rhoi cyfle i ddathlu busnesau sy’n elwa ar ddefnyddio’r iaith Gymraeg o fewn ei busnes eisoes, ac...

read more

Experience the Welsh Highland Railway

Posted on 1 Jul 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

Wales at the UEFA Euro 2016 Football Tournament

Posted on 9 Jun 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

Ar ein carreg drws : Castell Caernarfon – Ffeithiau Diddorol

Posted on 20 May 2016

Bob dydd rydym yn deffro yn ddiolchgar am ein lleoliad gwych yng nghanol Caernarfon. Mae’n bleser llwyr i groesawu llawer o westeion sy’n dod atom ar gyfer y ddau llety a profiadau bwyty. Er ein bod yn paratoi’n dda ar gyfer ymwelwyr tu fewn i Dafarn y Bachgen Ddu,...

read more

Stay 3 nights only pay for 2 , January, February, March 2017

Posted on 17 May 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more

Caernarfon Food Festival near Black Boy Inn!

Posted on 18 Apr 2016

Sorry, this entry is only available in English

read more