Newyddion Archives | Black Boy Inn
 • Black Boy Inn

  Archebu Ystafell

  Black Boy Inn & Black Jacks

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

  The North Wales Bucket List

  Posted on 26 Jan 2018

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  2018 – The Year of the Sea

  Posted on 29 Dec 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Christmas at the Black Boy Inn 2017

  Posted on 12 Dec 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Heart Radio Adverts

  Posted on 12 Dec 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Cyfieth Awards

  Posted on 13 Nov 2017

  Mae gan Y Bachgen Du y plesser o gyhoeddi ein bod wedi ennill teitl Tafarn y Flwyddyn Gogledd yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru! Cynhaliwyd y gwobrau yn Nhŷ Portland yng Nghaerdydd ddydd Sul 12 Tachwedd. Mae’n wych cael cydnabyddiaeth am y gwaith caled y mae holl deulu y Bachgen Du...

  read more

  Aber

  Posted on 2 Nov 2017

  Ar hyd y 900 milltir o arfordir Cymraeg hardd mae yna fannau craggyllog a baeau agored lle mae rhai o aberoedd bywiog Cymru’n llifo’n gyflym i’r môr. Mae aberoedd Cymru yn rhai o’r enghreifftiau hyfryd yn y byd. Lle mae’r afon yn cwrdd â’r môr, mae’n creu amgylchedd unigryw...

  read more

  Blackboy Inn Nominated for Best Restaurant Award at the Go North Wales Tourism Awards 2017

  Posted on 23 Oct 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Blackboy Inn Nominated for Inn/Pub of the Year at the Welsh Hospitality Awards 2017

  Posted on 18 Oct 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Blwyddyn y chwedlau Cymru

  Posted on 22 Sep 2017

  Blwyddyn y chwedlau Cymru 2017 yw Blwyddyn Chwedlau cymru ac er ein bod eisoes wedi llunio rhai o chwedlau clasurol Cymru sydd wedi sefydlu eu hunain yn ein llên gwerin a’n diwylliant, ni allwn anwybyddu’r hyn y mae ‘chwedl’ yn ei olygu mewn ymdeimlad mwy modern o’r gair. Mae’r...

  read more

  Black Boy Inn wedi Codi £ 360 ar gyfer Tŷ Gobaith

  Posted on 24 Aug 2017

  Mae rhoi i elusen yn rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo yn ei wneud yma yn y bachgen du, Caernarfon. Mae’n ffordd wych o roi yn ôl i’n cymuned leol, ac mae’n effeithio’n sylweddol ar fywydau’r bobl sy’n elwa o’r digwyddiadau elusennol anhygoel hyn, ac o’r arian sy’n cael ei...

  read more