Newyddion Archives | Black Boy Inn
 • Black Boy Inn

  Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Ymunwch â’r Bwrlwm yng Ngŵyl Eryri 2018

  Posted on 14 Sep 2018

  Ymunwch â’r hwyl a’r cyffro fis Medi yma yng Ngŵyl Eryri 2018! Yn fyw o Barc Gwydir yn Llanrwst yng nghwmni talentau gwych, mae Gŵyl Eryri 2018 yn ddigwyddiad na ddylech ei golli! Nid yw’n ddigwyddiad i drigolion Llanrwst a Gogledd Cymru yn unig. Lle bynnag rydych chi’n byw,...

  read more

  Places to Enjoy the Sunshine in North Wales

  Posted on 23 Jul 2018

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  10 Lle yn Ardal Eryri Fydd yn Berffaith ar Gyfer Eich Cyfrif Instagram

  Posted on 22 Jun 2018

  Gyda’r ap poblogaidd yn ehangu ei apêl drwy’r amser, rydym yn deall bod lluniau Instagram da yn hollbwysig ar unrhyw daith. Gyda hynny mewn cof, rydym wedi casglu rhestr o 10 o lefydd yn yr ardal fyddai’n berffaith ar gyfer eich cyfrif Instagram. Mae’r holl leoliadau hyn i gyd...

  read more

  Gorsafoedd Gwefru Ceir Trydan yn y Black Boy Inn

  Posted on 19 Jun 2018

  Gwesty yn Eryri gyda Gorsafoedd Gwefru Ceir Trydan Mae’r dyfodol wedi cyrraedd! Gyda thechnoleg yn datblygu mor gyflym, mae’r Black Boy Inn wastad wedi gwneud ei orau i gadw gyda’r oes (ers y 15fed ganrif mewn gwirionedd!). Gyda mwy a mwy o bobl yn newid i geir trydan, rydym...

  read more

  Tafarn y Flwyddyn CAMRA 2018

  Posted on 18 Jun 2018

  CAMRA YN DYFARNU GWOBR TAFARN Y FLWYDDYN I’R BLACK BOY INN Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Black Boy Inn wedi cael ei enwi yn ‘Dafarn y Flwyddyn 2018′ yng Ngwynedd gan CAMRA (Ymgyrch dros Gwrw Iawn). Rydym yn falch o gyfrannu at y diwylliant tafarn gwych yng...

  read more

  Caernarfon yn blodeuo

  Posted on 12 Jun 2018

  Castell, cyfoeth a chwa o liw Dengys y dref hon entrepreneuriaeth ac egni cymunedol gyda dros 320 busnes yn cyfrannu 1% yn ychwanegol at eu trethi er mwyn llunio Hwb Caernarfon – cymuned a grëwyd i roi hwb i ffyniant y dref. Mae waliau hynafol Caernarfon yn barod i’w...

  read more

  2018 Blwyddyn BWYD MÔR

  Posted on 10 May 2018

  Mae’n Flwyddyn y Môr yng Nghymru, ac rydym am fynd amdani er mwyn canu clodydd ein harfordir anhygoel – ac wrth gwrs, gan mai tŷ bwyta ydyn ni, rydym ni’n mynd i sôn am fwyd môr! Mae bioamrywiaeth Gogledd Cymru yn achos dathlu, ac mae ein harfordir eang ysgubol...

  read more

  Black Boy Inn yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon 2018

  Posted on 30 Apr 2018

  Dewch yn llu! Dewch yn llu! Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon ar fin cyrraedd y dref gyda detholiad o fwyd gwych o bob cwr o’r byd. Dyma ddathliad sy’n adlewyrchu cymeriad a diwylliant Caernarfon, yn dathlu bwyd lleol, yn difyrru ac yn addysgu’r cyhoedd, gan gynnwys busnesau bwyd lleol. Yn...

  read more

  5 Traethau Syrffio Gorau

  Posted on 11 Apr 2018

  Ar frig y don… syrffio yng Ngogledd Cymru I ddathlu Cymru: Blwyddyn y Môr, rydym wedi gwneud rhestr o rai o’r traethau syrffio gorau yng Ngogledd Cymru. P’un a ydych chi’n syrffio am y tro cyntaf neu’n brofiadol, os yw’r amodau’n iawn, mae traethau ar gael sy’n addas i...

  read more

  Gwyliau yng Nghymru 2018

  Posted on 15 Mar 2018

  Mae’r gyfrinach ar led – Gogledd Cymru yw’r lleoliad perffaith ar gyfer gŵyl! Mae wedi bod yn aeaf hir a llwm, ond peidiwch â phoeni – daw eto haul ar fryn gyda llu o wyliau cerddorol yng Ngogledd Cymru. Mae gan Ogledd Cymru rhai o’r golygfeydd mwyaf anhygoel yn...

  read more