Newyddion Archives | Black Boy Inn
 • Black Boy Inn

  Archebu Ystafell

  Black Boy Inn & Black Jacks

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

  North Wales Top Attractions to visit when staying at Black Boy Inn

  Posted on 5 Jul 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Rhiwle i Aros Caernarfon

  Posted on 19 May 2017

  Y mae Tafarn y bachgen du wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers ddechrau’r 16eg ganrif. Ers hynny, rydym wedi ceisio i gynnal awyrgylch traddodiadol y dafarn, ac eto gyda’r holl pethau moethus y byddech yn ei ddisgwyl o le aros modern i ddarparu profiad unigryw ar gyfer ein gwesteion....

  read more

  Black Boy Inn – One of Top 10 Pubs in Wales!

  Posted on 4 May 2017

  Mae’r gwestai yn Eryri yn enwog am fod yn agos ir parc genedlaethol, ond weithiau rydych angen mwy na gologfeudd hardd I wneud y lle yn wirioneddol gofiadwy ac yn rhywle hoffech ddychwelyd i dro ar ôl tro. Mae Cymru yn enwog am ei amrywiaeth gwych o dafarndai, a...

  read more

  Hanes

  Posted on 26 Apr 2017

  Mae gan gogledd Cymru gymaint o hanes, guda llawer ohono wedi cael ei gadw yn saff o fewn yr adeiladau ac ardaloedd o tir ddigyffro sydd i’w gweld ar hyd a lled – yn enwedig o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Llynedd, roedd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i gynyddu...

  read more

  Table Bookings

  Posted on 16 Apr 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Adnewyddiadau

  Posted on 4 Apr 2017

  Rydym pob tro yn awyddus clywed am  profiadau ein cwsmeriaid, Felly fel canlyniad rydym wedi gwrando ar eich holl sylwadau gwerthfawr ynghylch a’r bwyty ac yn wedi penderfynnu adnewyddu ein Bwty i wneud yn lle mwy cyfforddus i fwyta ac ymlacio mewn. Mis diwethaf, cafodd gwaith ei cwbwlhau yn...

  read more

  Yr Wyddfa

  Posted on 23 Mar 2017

  Dyma fynydd uchaf Cymru. Ystyr yr enw yw claddfa neu feddrod – a hwnnw, yn ôl traddodiad, i gladdu Rhita Gawr. Mae’r enw Saesneg Snowdon neu Snowden hefyd yn hen iawn ac yn dyddio’n ôl i ddyddiau ymwelwyr llychlynaidd a’r arfordir ac yn ein hatgoffa y byddai gorchudd o...

  read more

  Myrddin

  Posted on 9 Mar 2017

  Mae ein gwesty Yn cofleidio y Flwyddyn Chwedlau ymgyrch eleni, a rhan o gynllun yn dysgu popeth am y chwedlau llên gwerin Cymreig. Mae un chwedl yn arbennig yn cynnwys dewin y mae ei enw yn adnabyddus ymysg llawer, hyd yn oed heddiw. Mae llawer ohonom wedi clywed am...

  read more

  Table Booking , we have new online booking software

  Posted on 25 Feb 2017

  Sorry, this entry is only available in English

  read more

  Ffeithiau Diddorol Am Gymru

  Posted on 22 Feb 2017

  Fel yr ydym wedi crybwyll o’r blaen, eleni rydym wedi nodi yn flwyddyn Chwedlau yng Nghymru. Nid yw ein dafarn yn unig yn adnabyddus am ei dafarn draddodiadol clyd a llety unigryw ger Zip World ac Eryri, mae’n adnabod hefyd am fod y Bwyty/Tafarn mwyaf cymreig yn y byd....

  read more