Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Cerdded Caernarfon

 TEITHIAU Caernarfon gyda Emrys

 

Mae sawl gwahanol taith gerdded i’w cael yn Gymraeg.

 

i) ‘TYD AM DRO CO’ – Cychwyn wrth ymyl Lloyd George ar y Maes – Taith awr a hanner o amgylch yr hen dre gaerog. Sôn am adeiladau, pobol a hanes. Tu mewn a thu allan ac i fyny walia’r dre. Dalier sylw:- mae’r daith yn cynnwys cerdded ar ran fer o waliau’r hen dref. £7.50 y pen

 

ii) ‘TYD AM DRO ETO CO’ – Cychwyn wrth ymyl Amgueddfa’r Môr, Doc Victoria – Taith tua awr a hanner yn sôn am y porthladd, y capteiniaid ac ambell stori am ferchaid y stryd! £7.50 y pen

 

iii) ‘MA NHW, ME FI’ – 5 Cofi, 5 tŷ potas a stori ym mhob tafarn – tua 2 awr (dibynu ar faint o lysh mae pobol yn ei yfed!) anaddas i blant a phobol parchus! h.y. ni fydd plant yn cael dod ar y daith yma. Addas iawn i nosweithiau stag neu partis penblwydd! £10.00 y pen

 

iv) TY’D AM DRO ROMANS COVIS – Taith o`r Maes i Segontium ac ymweld a`r gaer yna i weld safle`r Mithreium, Eglwys Llanbeblig ac i lawr i Henwalia – £10.00 y pen

v) TY’D am DRO HIR, CO

Dewch am dro hir o amgylch cyrion Caernarfon efo Emrys

Mae angen sgidiau call –

Dim Hei-hils!

Taith y parhau dwy awr a hanner

Y Daith: Cychwyn yn Doc Fictoria, Ben Twtil, Segontium, Llanbeblig ac ar hyd yr afon Seiont yn ôl i Dre

http://www.drodre.co