A Visit to the Town of Caernarfon | Black Boy Inn
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Rhiwle i Aros Caernarfon

  Posted on 19 May 2017

  Y mae Tafarn y bachgen du wedi bod yn croesawu ymwelwyr ers ddechrau’r 16eg ganrif. Ers hynny, rydym wedi ceisio i gynnal awyrgylch traddodiadol y dafarn, ac eto gyda’r holl pethau moethus y byddech yn ei ddisgwyl o le aros modern i ddarparu profiad unigryw ar gyfer ein gwesteion.
  Mae y Tref Caernarfon yn llawn hanes, ac nid oes rhaid i chi edrych yn bell i weld tystiolaeth o hyn. Yr un mwyaf amlwg yw y castell anhygoel. Cafodd Castell Caernarfon ei adeiladu rhwng 1283 a 1330 – am tua £ 25,000. Mae pris bach iawn yn yr economi heddiw am castell!
  Caernarfon yn dref frenhinol a phorthladd, gydag ychydig dan 10,000 o drigolion. Mae’n nepell o Barc Cenedlaethol Eryri, gan ei wneud yn lle poblogaidd i aros gydag ymwelwyr sydd eisiau archwilio yr ardal rhyfeddol.
  Mae enw’r dref yn tarddu o ‘caer’ gair Cymraeg, sy’n cyfateb i cadarnle neu amddiffynfa. ‘Arfon’ yn deillio o’r adran dir a oedd yn bodoli unwaith pan tref Caernarfon wedi ei leoli.
  Mae Caernarfon yn rhan o’r Sir Gwynedd, sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg. Y lle sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd mewn gwirionedd yw y dref Caernarfon (gan gynnwys ei ardaloedd cyfagos), gyda dros 86% o’r trigolion yn gallu siarad yr iaith yn rhugl!
  O fewn Caernarfon, fe welwch amrywiaeth o leoedd hanesyddol i ymweld. Dim ond canran fychan o furiau’r dref sydd yn hygyrch i’r cyhoedd, ond mae yno croeso i bawb edrych ar y castell
  i gynnwys ei calona. Gyda gymaint o tyrau ac ardaloedd ‘cudd’ o fewn y castell, nid yw’n anarferol i ymwelwyr yn treulio oriau ei archwilio.
  Mae yna hefyd amgueddfa filwrol sydd i’w gweld yn y castell, gyda amrywiaeth llawn gwybodaeth o arddangosion yn canolbwyntio ar y gatrawd fyddin Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a’i 300 mlynedd o hanes.
  Yn mynd trwy Gaernarfon yw y Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n rhedeg o Gaernarfon i Borthmadog. Gall ymwelwyr fwynhau taith olygfaol trwy Barc Cenedlaethol Eryri mewn trên stêm rheilffordd gul traddodiadol.
  Mae digon i’w wneud yng Nghaernarfon a’r cyffiniau, felly beth am gymryd amser i ymweld â’r dref hanesyddol hwn? Byddwn yn falch i groesawu chi i mewn i’n dafarn 16eg ganrif sy’n cynnig amrywiaeth o fwyd a detholiad gwych gyda cwrw o fragdai annibynnol.