Bwyta Caernarfon, Snowdonia

Bwyta

Yn Nhafarn y Black Boy, hoff dafarn y bobl leol, rydym yn cynnig cyfoeth o ddewis a blasau i’r rhai sydd am giniawa yma. Gan ddibynnu ar eich hwyliau, eich chwaeth neu’r achlysur gallwch ddewis rhwng bwydlen a la carte a’n bwrdd sialc o brydau tymhorol arbennig. Mae’r prif gogydd, Marius, a’i dîm, yn ymfalchïo mewn paratoi cynhwysion o safon mewn ffordd gelfydd ond di ffwdan, gyda hoffter mawr o ddefnyddio bwyd môr ffres ac ymrwymiad i ddefnyddio’r cynnyrch organig Cymreig a lleol gorau.
Sylwer: Tafarn y Black Boy yn lle poblogaidd yn mwynhau bwyta cefnogaeth gref lleol. Fel amheuon yn cael eu cymryd ar gyfer gosod gwaith dynion 6 tan 6:30. Ar y gwasanaethau prysuraf gall aros yn angenrheidiol.

Bwydlen Nadolig 2018 a Thelerau Archebu PDF BWYDLEN NADOLIG 2018 V107

 

..