Cyfarfodydd
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Cyfarfodydd

  black boy inn fucntion roomYn Nhafarn y Black Boy mae amrywiaeth o ‘stafelloedd hyblyg ar gyfer chyfarfodydd neu digwyddiadau i 2-45. Mae gan bob un amgylchoedd cain, hyd at yr offer munud a gwasanaeth effeithlon.

  Mae’r holl ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd gwely yn elwa o fynediad WiFi neu fand eang canmoliaethus.

  Gweld yn wirioneddol gredu. I drefnu ymweliad ffoniwch ni ar 01286 673604 neu anfonwch e-bost office@black-boy-inn.com (cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt ar yr e-bost).

  Cliciwch yma i gael manylion am gyfraddau cynrychiolydd.

  Rydym yn rhagori mewn cinio preifat a phob digwyddiad, beth bynnag yw maint, mae pob un yn unigryw. Mi rydym yn ymfalchïo yn ein bwyd rhagorol a lefelau gwasanaeth.

  Ar gyfer eich pecyn pwrpasol, cysylltwch ag aelod o’r Cyfarfodydd a Digwyddiadau tîm ar +44 (0) 1286 673604 neu drwy e-bost: reception@black-boy-inn.com (cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt ar yr e-bost).

  Cliciwch yma i weld ein Cyfarfodydd digidol a Digwyddiadau llyfryn (2 MB)

  Cliciwch yma i weld ein cynlluniau llawr a galluoedd rhowch yn ei le (0.6 MB)