Teithiau | Black Boy Inn

Teithiau

tours_head

Mae cymaint i’w ddarganfod yng ngogledd Cymru, mae’n bosib i chi fethu allan ar lawer os nad ydych chi’n cael yr arweiniad cywir. Yn lwcus, mae digon o deithiau tywys i ddangos i chi ble i fynd yn yr ardal odidog hon. Mae’r Mynydd Gwefru ymysg atyniadau mwyaf diddorol yr ardal, oherwydd byddech chi ddim yn ei ddisgrifio ar bapur fel diwrnod gwych i’r plant efallai, ond eto mae’n llwyddo yn hynny o beth.

Dydy taith y tu mewn i argae trydanol ddim yn brofiad sy’n dod i’r amlwg yn aml felly gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar y cyfle yn yr atyniad hwn yn Llanberis. Eisiau teithio o gwmpas gogledd Cymru heb orfod bod wrth y llyw? Mae Celticos Tours a Menai Cruises yn cynnig teithiau gwych o gwmpas yr ardal felly’r oll sy’n rhaid i chi ei wneud ydy eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau’r golygfeydd godidog.

Ffynonellau’r lluniau
Y Fenai – Llun gan ‘bvl4092’ / Trwydded

..