Rheilffyrdd | Black Boy Inn

Rheilffyrdd

 

 

 

railways

Does dim byd yn fwy rhwystredig na bod ar wyliau a’ch cael eich dewis i yrru, sy’n golygu eich bod yn gorfod cludo pawb o gwmpas. Ond does dim rhaid i bethau fod fel hyn.
Mae nifer o deithiau difyr ar y trên i chi eu mwynhau, gan fod gogledd Cymru yn dal i gadw at yr hen draddodiadau rheilffordd. Mewn oes lle roedd symud yn dibynnu ar stêm a phob taith â’i phersonoliaeth ei hun, y rheilffyrdd oedd y ffordd o deithio.
Er nad ydyn nhw mor boblogaidd y dyddiau hyn, mae rheilffyrdd gogledd Cymru (ac o gwmpas Eryri yn arbennig) yn ffordd wych o deithio, i bobl ar eu gwyliau a phobl leol hefyd. Os ydych chi am ddysgu mwy am orffennol yr ardal, fe ddylai’r busnesau isod allu darparu ar eich cyfer chi a’ch parti.

 

Ffynonellau’r lluniau

Rheilffordd yr Wyddfa – Llun gan ‘Bert Kaufmann’ / Trwydded
Rheilffordd Eryri – Llun gan ‘NH53’ / Trwydded

..