Gweithgareddau Dan Do | Black Boy Inn

Gweithgareddau Dan Do

indoor_head

Ydy’r tywydd braidd yn anffafriol, fel y mae’n enwog am fod yng Nghymru? Ddylai hynny ddim achosi trafferth i’ch gwyliau oherwydd mae amryw byd o weithgareddau cyffrous i’w mwynhau heb orfod gwlychu.

Mae Labrinth y Brenin Arthur ym Machynlleth yn fan poblogaidd i bobl sydd am ddysgu mwy am yr ardal leol a’r mythau sy’n gysylltiedig â’r labrinth ei hun. Os ydy taith gwch yn y tywyllwch wrth i gychwr dirgel adrodd hanesion o’r brenin mawr yn swnio fel amser gwych, chewch chi ddim eich siomi.

Yn eithaf tebyg i’r labrinth, mae Gwaith Copr Sygun yn antur gyfareddol dan ddaear i orffennol gweithgar gogledd Cymru. Mae gweld yr hen waith copr wedi’i oleuo i gyd yn aros yn y cof am amser maith ac yn un o’r prif resymau pam mae wedi ennill cynifer o wobrau twristiaeth dros y blynyddoedd.

Mae diwrnod mwy hamddenol o lawer i’w gael ym Melin Wlân Trefriw, i’r rheini sydd â’r amynedd ar gyfer tapestri. Byddai ei alw’n gelfyddyd yn eithaf agos at y gwir. Ni ddylid tanbrisio faint o ymroddiad a chywreinrwydd sy’n gysylltiedig â phob darn.

Hyd yn oed os nad ydy enw Inigo Jones yn gyfarwydd i chi, mae ei lwyddiant ardderchog fel un o benseiri gwreiddiol Prydain yn haeddu edmygedd. Mae crefft yr arloeswr ym maes gwaith llechi yn amlwg iawn yng Ngwaith Llechi Inigo Jones: y diwrnod perffaith i bobl sy’n hoff iawn o hanes.

..