Gweithgareddau awyr Agored | Black Boy Inn

Gweithgareddau awyr Agored

outdoor_head

O lethrau Eryri i lonyddwch y Rhaeadr Fawr, dydych chi byth yn bell o antur yng ngogledd Cymru. Mae amryw byd o anturiaethau i’w mwynhau yng nghyffiniau Tafarn y Bachgen Du. Mae’n anodd methu’r Gogarth wrth i chi gyrraedd Llandudno – mae fel ei fod yn edrych dros y dref glan môr gyfan. Er eich bod yn gallu cyrraedd y brig ar droed, mae taith yno yn y ceir cebl yn brofiad bythgofiadwy wrth i chi gael golygfa banoramig o’r ardal gyfagos gannoedd o droedfeddi yn yr awyr!

Mae gwefr go iawn yn aros am addolwyr adrenalin yng Nghoed-y-Brenin: llwybr breuddwydion pob beiciwr siŵr o fod. Mae’r cwrs wedi cael ei ddylunio’n arbennig i roi her i ymwelwyr, ond dydy hynny ddim yn golygu bod dim croeso i ddechreuwyr – mae croeso i bawb. Well gennych chi gadw eich traed ar y ddaear a bod yng nghwmni cerddwyr cytûn yng nghanol golygfeydd godidog gogledd Cymru? Mae Snowdonia Walking and Climbing yn cynnig profiadau gwych o gwmpas Eryri, a fydd yn eich gwthio’n uwch nag erioed.

Os ydych chi’n dymuno archwilio golygfeydd gogledd Cymru yn eich amser eich hun, dylech ystyried llogi beic gan Beics Menai, a mynd amdani. Mae gwibio drwy ardaloedd gwledig ar eich pen eich hun yn brofiad mwy gwerthfawr na bod yn aelod o barti weithiau, ac mae’n sicr yn clirio’r meddwl. Nawr, dewch i ni drafod rhywbeth i bawb ym Montnewydd. Mae Parc Gypsy Wood yn ddiwrnod allan ardderchog i bobl o bob oed ac mae digon yno i ddiddanu’r teulu drwy’r dydd. Gallwch chi hyd yn oed gyfarfod rhywun sydd braidd yn enwog yn lleol – Bobby’r Iâr!

___________________________________________________________________________________

Ffynonellau’r lluniau

Tramffordd y Gogarth – Llun gan ‘Ed Webster’ / Trwydded

..