Cestyll | Black Boy Inn

Cestyll

castle_head

Mor nodweddiadol o Gymru â’r genhinen, mae’n anodd dychmygu ein hardal brydferth heb gestyll yn ymddyrchafu uwchlaw’r gorwel, yn gofyn i chi ddinoethi eu hanes. Mae llyfrau a chaneuon dirifedi wedi’u hysgrifennu am y tirnodau mawreddog hyn ond oni bai eich bod wedi ymweld ag un, fedrwch chi ddim wir ddweud eich bod yn eu hadnabod.

Ddim yn bell ohonom ni yma yn Nhafarn y Bachgen Du, Castell Caernarfon ydy un o’r cestyll drytaf a adeiladwyd erioed, ac nid yw wedi cael ei orffen hyd yn oed! Cost anferthol adeiladu’r strwythur enwog oedd un o’r amryw o resymau pam wnaeth y Cymry wrthryfela yn erbyn hen reolaeth Lloegr, gan lwyddo i’w threchu unwaith neu ddwywaith.

Yn debyg iawn i Gastell Caernarfon, adeilad Seisnig oedd Castell Biwmares, a’i brif bwrpas oedd arwain concwest Edward I yng Nghymru. Eto yn debyg i Gastell Caernarfon, ni chafodd Castell Biwmares ei gwblhau, ond mae’n dal yn olygfa fendigedig i lawer o ymwelwyr bob blwyddyn. Er ei enw, nid oes modd cyfrif Castell Penrhyn fel castell gan ei fod yn debycach i blastai gwledig coeth na chaer fygythiol. Mae ei ddyluniad godidog a’i erddi swynol yn mwy na gwneud iawn am ei ddiffyg ymarferoldeb o ran amddiffyniad. Dyna sydd i’w ddisgwyl gan rywle sydd ag amcan bris o £50,000,000.

..