Atyniadau Lleol Caernarfon, Snowdonia

Atyniadau Lleol

Yn Nhafarn y Black Boy, mae harddwch ysblennydd Gogledd Cymru ar stepen ein drws, gyda phopeth at ddant pawb. Nid oes raid ichi fynd yn bell i fanteisio ar yr atyniadau diri sydd gan dref Caernarfon a’r ardal o’i chwmpas i’w cynnig. Er enghraifft, dim ond munud o waith cerdded o’r dafarn mae castell mwyaf ysblennydd Cymru; Safle Treftadaeth Byd godidog sy’n llawn presenoldeb a godwyd gan Edward I i frolio grym y Saeson yn y Canol Oesoedd. Naw can llath ymhellach draw mae man cychwyn Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n cynnig taith ar un o drenau bach stêm mwyaf pwerus y byd. Ychydig filltiroedd i ffwrdd yn y car mae Parc Cenedlaethol Eryri sy’n brolio’r mynydd uchaf yng Nghymru, ac Ynys Môn, sy’n gartref i Gastell Biwmares, y castell olaf a’r mwyaf i’w godi yng Nghymru.


Rheilffordd yr Wyddfa https://www.snowdonrailway.co.uk/times_prices.php
Rheilffordd Eryri https://www.festrail.co.uk/
Pentref Portmeirion https://www.portmeirion-village.com/
Gypsy Wood https://www.gypsywood.co.uk/
Rheilffordd Llyn Padarn https://www.lake-railway.co.uk/index.php/en/
Mynydd Gwefru https://www.electricmountain.co.uk/
Indigo Jones https://www.inigojones.co.uk/
Castell Caernarfon https://cadw.wales.gov.uk/daysout/caernarfon-castle/?lang=cy
Castell Biwmares https://cadw.wales.gov.uk/daysout/beaumaris-castle/?lang=cy
Felin Uchaf https://www.felinuchaf.org/1/index.html
Y Gogarth, Llandudno https://www.greatorme.org.uk/
Castell Penrhyn https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/castell-penrhyn
Zip World https://www.zipworld.co.uk/
Cychod StenaLine https://www.stenaline.co.uk/ferries-to-ireland
Atyniadau De Cymru https://www.attractionsnorthwales.co.uk/home.php?/home
Celticos Tours https://www.celticos.com/
Trac Môn https://www.angleseycircuit.com/
Cartio Dan Do Red Line https://www.redlineindoorkarting.co.uk/cym/index.html
Go Below Betws Y Coed https://www.go-below.co.uk/
Coed Y Brenin https://www.forestry.gov.uk/website/recreation.nsf/LUWebDocsByKey/WalesGwyneddNoForestCoedyBrenin
Labrinth y Brenin Arthur https://www.kingarthurslabyrinth.co.uk/
Cartio a mwy yng Nglasfryn https://www.glasfryn.co.uk/
Gwaith Copr Sygun https://www.syguncoppermine.co.uk/index.php
Snowdonia Walking and Climbing https://www.snowdoniawalkingandclimbing.co.uk/
Menai Cruises https://menaicruises.co.uk/
RibRide Menai https://www.ribride.co.uk/
Melin Wlân Trefriw https://www.t-w-m.co.uk/
Beics Antur https://www.anturwaunfawr.org/beics-antur/
Gaia Adventures https://gaiaadventures.co.uk/