10 Golygfeydd Prydferth Gogledd Cymru | Black Boy Inn
 • 10 Golygfeydd Prydferth Gogledd Cymru

  Posted on 11 Aug 2017

  Y golygfeydd gorau o Ogledd Cymru

  Y prif tyniad i Ogledd Cymru yw’r golygfeydd ysblennydd a’r golygfeydd godidog, felly gyda hynny mewn golwg, rydym wedi llunio ddeg o’n hoff safbwyntiau lleol. Rydym yn argymell yn drylwyr eich bod chi’n taro’r mannau hyn ac yn manteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd gan y rhan anhygoel hon o’r byd i’w gynnig. Mae’r rhain i gyd yn hygyrch gan taith fer yn y car, o westai yn eryri

  Castell Caernarfon o bob cwr o’r harbwr

  caernarfon castle

  (Image: Hefin Owen/Flickr/Creative Commons)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mae’r un yma ar gael yn hawdd! Mae ergyd y castell gwych, wedi’i ewinogi â’i fisais glân yn yr adlewyrchiad, yn cael ei dynnu o gwmpas dwr yr harbwr yn gwneud golwg gogoneddus yn wir

   

  landudno o’r Gogarth

  (Image: blogsession.co.uk)

   

   

   

   

   

   

  Ar ôl taith i gopa’r Orme mawreddog, byddwch chi’n cael golygfeydd panoramig, yn enwedig y golygfa dros Llandudno wrth iddo wynebu’r môr yn ddiffygiol.

   

  Castell Harlech

  (Image: Geoffrey Williams/Flickr/Creative Commons)

   

  Mae’r gaer hynafol yma a adeiladwyd yn amlwg ar ben crag yng nghanol y dref yn dal i sefyll yn uchel uwchben.


  Llanddwyn, Anglesey

  (Image: Tekaybe/Flickr/Creative Commons)

   

  Dyma I chi drysor go iawn, yn ol y son Llanddwyn yw’r lle mwyaf rhamantus yng Nghymru. Yma mae hen adfeil abaty ar ben ynys fach a hyfryd.


  Summit of Snowdon

  snowdonia

  Flickr/Creative Commons/Adrian Farwell

   

  Hwn yw golygfeydd brenin Cymru, ar ôl cyradd brig wych yr Wyddfa, rydych yn cael gwobr syfrdanol o’r cefn gwlad a’r mynyddoedd cyfagos.


  Porthaethwy

  menai bridge

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Yn cysylltu Ynys Môn i dir mawr Cymru mae y bont hyfryd hwn sy’n croesi clog Menai. Mae’r ddelwedd hon o’r bont o flaen mynyddoedd Eryri yn hoff yn lleol.


  Cwm Idwal

  Flickr/Les Haines/Creative Commons

  Mae’r ardal warchodfa ddathlu hon wedi’i hamgylchynu ar bob ochr â


  Goleudy Stack De

  Stuart Madden/Flickr/Creative Commons

  Goleudy rhagorol sy’n eistedd ar gopa pentir bach.


  Swallow Falls

  mjtmail (tiggy) / Flickr/ CreativeCommons

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mae Rhaeadr ym Metws y Coed yn denu llawer o ymwelwyr yn awyddus i gael cipolwg ar y ffurflen
  ddŵr wych hon. Gwerth taith os oes gennych amser.Llyn Ogwen a Tryfan

  Ogwen Valley

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Robbie Shade/Flickr/Creative CommonsMae Dyffryn Ogwen yn un o ardaloedd mwyaf enwog Eryri. Gyda mynydd creigiog Tryfan a llyn Llyn Ogwen fel canolfan berffaith, mae’r dyffryn hwn yn berffaith i unrhyw un sy’n gwerthfawrogi golygfa dda.