Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Stayed with us recently? We would love to hear Ffurflen adborth

Yn gyntaf oll, diolch o galon am aros gyda ni. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ddweud wrthym am eich profiad o aros yn Nhafarn y Black Boy.