Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Make A Reservation

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Make A Reservation

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Cyfarfodydd

black boy inn fucntion roomMae Tafarn y Black Boy Mae amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod stylish a hyblyg sy’n addas ar gyfer digwyddiadau 2-45. Mae gan bob un amgylchoedd cain, hyd at yr offer munud a gwasanaeth effeithlon.

Mae’r holl ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd gwely yn elwa o fynediad WiFi neu fand eang canmoliaethus.

Gweld yn wirioneddol gredu. I drefnu ymweliad ffoniwch ni ar 01286 673604 neu anfonwch e-bost office@black-boy-inn.com (cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt ar yr e-bost).

Cliciwch yma i gael manylion am gyfraddau cynrychiolydd.

Rydym yn rhagori mewn cinio preifat a phob digwyddiad, waeth pa mor fawr neu fach, yn unigryw. Mae ein cain a hyblyg ystafelloedd bwyta preifat yn darparu 2-45 o bobl ac rydym yn ymfalchïo yn ein bwyd rhagorol a lefelau gwasanaeth.

Ar gyfer eich pecyn pwrpasol, cysylltwch ag aelod o’r Cyfarfodydd a Digwyddiadau tîm ar +44 (0) 1286 673604 neu drwy e-bost: reception@black-boy-inn.com (cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt ar yr e-bost).

Cliciwch yma i weld ein Cyfarfodydd digidol a Digwyddiadau llyfryn (2 MB)

Cliciwch yma i weld ein cynlluniau llawr a galluoedd rhowch yn ei le (0.6 MB)