Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Tocyn Rhodd a Theyrngarwch

Rydych yn gallu prynu cardiau rhodd yn y dderbynfa.

Mae’r rhain yn gardiau plastig sy’n cael eu rhaglwythedig â faint o arian ydych yn dymuno prynu.

Yna gellir eu defnyddio yn y tiliau fel dull o dalu am unrhyw nwyddau a gwasanaethau a gyflenwir i chi.

Rydym hefyd yn rhedeg cynllun cerdyn teyrngarwch yn Nhafarn y Black Boy.

Mae ffurflenni cais ar gael eto yn y dderbynfa.