Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn
Back to Black Boy Inn rooms

Ddwbl

Dyddiad Cyrraedd

Nifer y bobl

Nifer y plant

Lleoliad

Dyddiad Cyrraedd

Yn Nhafarn y Black Boy, mae gan bob un ystafell wely gyfleusterau ystafell ymolchi a’i chymeriad ei hun. Er ein bod wedi diweddaru’r ystafelloedd i safon uchel, rydym wedi ceisio cadw eu cymeriad a’u hawyrgylch unigryw drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu lleol a thraddodiadol, dodrefn o waith llaw a ffitiadau da.

Best Available Rate Web - 2 PERSONS MAX IN ROOM ONLY. Bed & Breakfast Rate including VAT.

A credit card is required to secure your reservation at our Inn. If the reservation is not cancelled 48 hours prior to arrival or a no show occurs, your credit card will be charged with the full amount of the first night's stay

No deposit will be charged for this room(s).

Pedwar Postyn

Ystafell foethus

Ddwbl

(English) Black Boy Twin