Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Y bar

Yn Nhafarn y Black Boy, rydym yn ymfalchïo yn ein bariau cwrw go iawn traddodiadol, gyda’u distiau derw trymion, isel a’u waliau cerrig trwchus, gan ddenu ymwelwyr i flasu dewis o gwrw Cymreig wedi’i fragu’n lleol neu lager o’r cyfandir, a chynnig dewis da o winoedd hefyd at ddant yr yfwr craff.

Yn 2009 a 2010, cyflwynwyd gwobr nodedig y Cask Marque i ni am safon ein cwrw. Gallwch hefyd weld Tafarn y Black Boy yn rhifyn 2011 CAMRA o’r Good Beer Guide blynyddol, sy’n rhestru rhai o’r llefydd gorau i fwynhau cwrw go iawn yn y Deyrnas Unedig.

• cliciwch yma i lwytho ein rhestr winoedd fel ffeil PDF