Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Cerdded Caernarfon

Un o’r ffyrdd mwyaf pleserus o weld tref Caernarfon, gyda’i gorffennol lliwgar a’i strydoedd cefn canoloesol, yw ar droed. Er enghraifft, os hoffech wybod mwy am hanes mwy cythryblus y dref, pam na ymunwch ag un o’r teithiau cerdded thematig Chwedl a Chrwydro o gwmpas Caernarfon, a drefnir ym misoedd Gorffennaf ac Awst.

I lwytho’r daith oddi ar y we y byddem yn ei hargymell o gwmpas y dref hanesyddol hon, cliciwch y ddolen ganlynol:Tafarn y Black Boy : Taith Caernarfon (.pdf 970kB).

Neu mae teithiau tywys ar gael drwy’r flwyddyn yng nghwmni tywyswyr cymwys Cymdeithas Dywys Twristiaeth Gogledd Cymru. Gallwch ffonio ein tywysydd lleol, Donna Goodman, ar 01286 677059 neu 07946 163906 am fwy o fanylion.