Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Dolig 2014

Yr adeg o’r flwyddyn pan fydd yr unig beth mwy na llawn dop y stryd fawr yw eich calendr cymdeithasol. Boed yn dal i fyny, yn shindig, neuddathliad, beth am ychwanegu ychydig o steil at y digwyddiad gyda phryd o fwyd yn Nhafarn y Black Boy? Mwynhewch blasus pedwar cwrsddewislen Nadolig, a dyrnaid o ddanteithion tymhorol.

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Bwydlen Nadolig 2013 a Thelerau Archebu PDF

Mae croeso i chi gysylltu â ni am fanylion pellach neu os hoffech holi am syml Argaeledd.